Oglasi za posao

Lice za bezbednost i zdravlje na radu

Bezbednost i zdravlje na radu
Datum početka
14.01.2021.
Datum isteka
29.01.2021.
Firma: MaxProtect
Mesto: Novi Sad
Web sajt: Posetite sajt
Opis:Opis posla:

*Vodi sve evidencije propisane zakonom ili propisima u privrednom društvu iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i protivpožarne zaštite

*Vrši kontrolu i daje savete poslodavcu u planiranju, izboru, korišćenju i održavanju sredstava za rad i sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu i zaštitu od požara

*Učestvuje u opremanju i uređivanju radnih mesta u cilju obezbeđivanja bezbednih i zdravih uslova rada

*Organizuje preventivne i periodične preglede i ispitivanje uslova radne okoline i opreme za rad

*Izrađuje akta o proceni rizika

*Priprema uputstva za bezbedan rad i protivpožarnu zaštitu i kontroliše njihovu primenu

*Priprema i sprovodi osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad i protivpožarnu zaštitu

*Prati i kontroliše primene mera za bezbednost i zdravlje zaposlenih na radu i protivpožarne zaštite

*Prati stanja u vezi povredama na radu i profesionalnih oboljenja, bolesti u vezi s radom, učestvuje u utvrđivanju njihovih uzroka i priprema izveštaje sa predlozima mera za njihovo otklanjanje

*Prati brojno stanje, raspored i blagovremeni servis PP opreme prema planu i rasporedu

*Predstavlja privredno društvo pred nadležnim državnim organima i sarađuje sa institucijama od značaja

br Uslovi:

*VII stepen stručne spreme tehničkog usmerenja

*Minimum tri godine relevantnog radnog iskustva

*Položeni stručni ispiti za obavljanje poslova bezbednost i zdravlja na radu i protivpožarne zaštite

*Napredno poznavanje rada na računaru

*Vozačka dozvola B kategorije, aktivan vozač
Pronađite firmu prema sledećim kriterijumima