Postavljen RECIKLOMAT: Pametna mašina prepoznaje tip otpada, dobijate novac na eKG kartice i megabajte

Postavljen RECIKLOMAT: Pametna mašina prepoznaje tip otpada, dobijate novac na eKG kartice i megabajte

JKP Šumadija nabavilo je reciklomat, prvi i jedini u Srbiji, pametnu mašinu za prikupljanje i sortiranje ambalažnog otpada - plastičnih flaša, limenki i staklene ambalaže, koji je postavljen u ulici Kralja Petra, kod poslovnice Sektora javnog transporta putnika. Reciklomat prepoznaje različite tipove otpada, vrednuje ga i vrši upis novčanog iznosa u personalizovane i nepersonalizovane eKG kartice, a postoji način i da dobijete besplatne megabajte mobilnog interneta.

Reciklomat ima mogućnost prepoznavanja različitih tipova otpada, njegovo prihvatanje i skladištenje, vrednuje otpad i vrši upis novčanog iznosa predate ambalaže u personalizovane i nepersonalizovane eKG kartice.

Postavljanjem mašine aktivno učestvujemo na razvoju i unapređenju usluga. Benefite od ovakvog načina reciklaže imaju ne samo korisnici javnog prevoza na teritoriji grada, već i korisnici telekomunikacionih usluga, rečeno je prilikom današnje prezentacije reciklomata.

Na ovaj način JKP Šumadija Kragujevac, tehnološki partner APEX Solution Technology i društveno odgovorna kompanija Globaltel doo kao sponzor, priključili su se svetskom trendu reciklaže ambalažnog otpada sa ciljem da se građani motivišu i efikasnije uključe u proces sortiranja otpada.

KAKO FUNKCIONIŠE SISTEM NAGRAĐIVANJA: 

Sistem nagrađuje svako odgovorno lice sa 7 dinara po unetom ambalažnom predmetu (plastična ili staklena flaša i aluminijumska limenka), a iznos od predate ambalaže se automatski upisuje putem čitača na personalizovane i nepersonalizovane eKG kartice. 

BONUS U NAGRAĐIVANJU

Kompanija Globaltel Kragujevčanima je omogućila bonus od 3 gigabajta mobilnog 4G interneta za uspešno povezivanje eKG kartice i Globaltel mobilnog broja pozivom na *340*broj eKG kartice #. Uz potvrdu da ste uspešno povezali Globaltel i eKG karticu stiže vam 3 gigabajta mobilnog interneta. Svaki sledeći dinar eKG dopune od reciklaže automatski donosi novih 10 megabajta interneta, a na 100 dinara dobija se jedan gigabajt. Povezivanje ovakvog načina ostvarivanja novčanog iznosa putem reciklaže kroz tehničku podršku omogućio je partner APEX Solution Technology.

Izvor: infokg

 
Pronađite firmu prema sledećim kriterijumima