bzrPRO - savremeno softversko rešenje – put ka efikasnom upravljanju bezbednošću i zdravljem na radu

bzrPRO - savremeno softversko rešenje – put  ka efikasnom upravljanju bezbednošću i zdravljem na radu

Današnje vreme je vreme razvijenih informacionih tehnologija uz pomoć kojih je znatno olakšan pristup i upravljanje podacima, bazama informacija, i drugim značajnim faktorima za poslovanje u celini. U skladu sa tim, softveri, programi i razne aplikacije su namenjene da sistem poslovanja učine što efikasnijim i jednostavnjim kroz primenu modernih softverskih rešenja.

Investiranje u informacione tehnologije postala je strategija svih učesnika savremenog poslovnog okruženja, jer pre svega na taj način ostaju konkurentni tržištu. Stalno ulaganje u nove tehnologije obezbeđuje veću efikasnost i produktivnost, kao i značajnije finansijske prihode uz smanjenje troškova. 
Ceo poslovni svet upravo ide ka tome. Za rešavanje problema se traže pojednostavljena rešenja koja ne oduzimaju mnogo vremena i novca. 
Danas, informacione tehnologije mogu da transformišu biznis. Upotrebom ovakvih rešenja, biznis može da postane produktivniji, a samim tim i profitabilniji.
 

Uvođenje novih softverskih alata u poslovanje Vaš biznis će učiniti konkurentijim na tržištu.

Bezbednost i zdravlje na radu postaje složeno polje pravila i odgovornosti koji su ključni za celokupno funkcionisanje neke organizacije. Osim toga, pitanje bezbednosti i zdravlja na radu se smatra strateškim faktorom. Svi oni koji su uključeni u više oblasti poslovanja su u poziciji da moraju da razmatraju, dokumentuju  i obrađuju ogromne količine informacija. Zapanjujuće je da mnoge kompanije uprkos razvoju novih savremenih rešenja i dalje ovakve zadatke pokušavaju da odrade „peške“. Posledica: dodatni rad koji bespotrebno troši  resurse vaše organizacije.
 
Sada možete uštedeti vreme koje vam može pomoći da postignete svoje ciljeve mnogo brže i sa mnogo manje napora. Veb-bazirani softverski alat  BZRPRO upravo predstavlja jedno takvo rešenje savremene informatičke tehnologije. To je alat za lakšu i efikasniju realizaciju aktivnosti kancelarijskih poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu sa ciljem da se obezbedi što veća produktivnost.  
 bzrPRO je aplikacija za lakše upravljanje poslovima bezbednosti i zdravlja na radu. Brojni zadaci koji se moraju izvršiti sada mogu biti konsolidovani i sa lakoćom izvršeni pomoću pojedinačnih modula našeg softvera. Rezultat su podaci o bezbednosti na radu koji su organizovani i ažurirani, dajući vam pregled svih aktivnosti u jednom!
 
 Aplikacija je namenjena svim poslodavcima bez obzira na veličinu preduzeća i delatnost kojom se bave, stručnjacima za bezbednost i zdravlje na radu, menadžerima, pravnim kućama sa licencom, i dr.
 
Dugogodišnjim radom u sistemu bezbednosti i zdravlju na radu uvideli smo brojne probleme koji se najčešće javljaju u praksi usled neadekvatnog upravljanja dokumentacijom. Vođeni tom činjenicom odlučili smo da upravljanje informacijama olakšamo kroz izradu jednog ovakvog softerskog paketa i na taj način celokupno upravljanje sistemom bezbednosti i zdravlja na radu u nekoj organizaciji podignemo na jedan viši i profesionalniji nivo.
 
Za izradu ovog aplikativnog rešenja u koji smo uložili dosta rada, angažovali smo najbolje stručne konsultante  iz sistema bezbednosti i zdravlja na radu u Srbiji. Sinergijom i zajedničkim radom dve potpuno različite branše (inženjerstva i IT tehnologija) nastala je profesionalna veb aplikacija za upravljanje poslovima bezbednosti i zdravljem na radu. Bez lažne skormnosti možemo da kažemo da je ovo najbolja platforma koja se trenutno može naći na tržištu Srbije.
 
Slika 1: Kalendar sa prikazom predstojećih aktivnosti
bzrpro02.jpg
 
Ukoliko se osvrnemo na savremene tokove bezbednosti i zdravlja na radu, evoluciju informacija,  primetićemo da  je upravo razvoj novih BZR internet alata i alata za procenu rizika koju promoviše Evropska agencija za bezbednost o zdravlje na radu poput OiRe ili Besmart i mnogih drugih softverskih rešenja doveo do jednostavnijeg i lakšeg pristupa za usklađenost sa zakonskom regulativom i podsticanje razvoja kulture  bezbednosti i zdravlja na radu kao značajnog pokretača u razvoju malih i srednjih preduzeća.

Bezbednost na radu nema alternativu. Tu nema prostora za improvizaciju. Zdravlje i život svakog zapsolenog su neprocenjivi.

Na jedinstven način smo rešili upravljanje informacijama i dokumentacijom. Neretko se dešava da se zbog ogromne papirologije koju stručna lica za bezbednost i zdravlje na radu moraju da vode i čuvaju, zanemaruje suština obavljanja stručnih poslova bezbednosti na radu, a to je delovanje na samom izvoru rizika.
 
Sistem je napravljen tako da vrlo jednostavano možete da upravljate evidencijom zaposlenih, evidencijom radnih mesta, lekarskim pregledima ili drugim akcijama. Aplikacija pruža dugoročne benefite jer će Vam uštedeti dragoceno vreme i novac.
 
Aplikacija sadrži bazu podataka svih klijenata, zaposlenih, radnih pozicija, opisa poslova, lokacija, itd. Sastoji od prikaza informacije iz baze i dela koji služi za upis i izmenu postojećih podataka. Jedan od glavnih karakteristika aplikacije je centralizovanje podataka i blagovremeno obaveštavanje o predstojećim akcijama (osposobljavanje zaposlenih, lekarski pregledi, pregled i provera opreme za rad, itd.).
 
Uz osnovno znanje u upotrebi računara, korišćenje ove aplikacije će Vam biti veoma lako. BZRPRO Vam pruža mogućnost da na jednostavan način pretražujete informacije vezane za Vaše poslovanje.
 
Na jednostavan način možete da upravljate podacima o opremi i sredstvima lične zaštite, radnim mestima sa povećanim rizikom itd. bzrPRO je softverski sistem upravljanja bezbednošću i zdravljem na radu koji će zaštititi Vaše poslovanje i smanjiti mogućnost za novčano kažnjavanje od strane državnih organa usled neredovnog ažuriranja podataka iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu pa samim tim i neorganizovanja svih potrebnih poslova iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu kao što su obuke, pregled i provera opreme za rad  i sl. Imajući to u vidu ovaj softver vam upravo omogućava efikasno vođenje dokumentacije iz dana u dan,  praćenje rokova, a samim tim ima mogućnost predvidivosti i planiranja troškova koji su potrebni da se ulože da bi sistem bezbednosti i zdravlja na radu funkcionisao na zakonski propisan način.

Ono što se na pravi pogled primećuje pri upotrebi aplikacije jeste jednostavost prilikom unošenja podataka. Iz tog razloga za korišćenje ove aplikacije Vam nije potreba nikakva posebna obuka

Konkretno dizajniran - Softverski alat bzrPRO ujedinjuje našu industrijsku ekspertizu sa inovativnom tehnologijom kako bi pružili kompletnu uslugu upravljanja dokumentacijom iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.
 
Prilagodljiv i jednostavan - Bez obzira na veličinu preduzeća imamo programsko rešenje koje odgovara vašoj organizaciji poslovanja bezbednosti i zdravlja na radu.
 
Pouzdan i siguran - Svi poverljivi i osetljivi podaci o klijentima, zaposlenima, itd, se nalaze kod Vas, a ne na serverima nad kojima nemate kontrolu.
 
BZRPRO jasno naglašava sve obaveze koje vaša kompanija mora ispuniti u pogledu obavljanja poslova bezbednosti i zdravlja na radu i da li ste to učinili.
 
Slika 3: Prijava korisnika u aplikaciju
bzrpro03.jpg

Kome je namenjena aplikacija BZRPRO

Poslodavcima

Aplikacija je namenjena malim i srednjim preduzećima te velikim kompanijama koje žele da imaju ažuran i uređen sistem bezbednosti i zdravlja na radu i čuvanje podataka na jednom mestu u okviru jedne baze podataka.
Koliko Vam se puta desilo da tražite neki papir i da ne možete da ga pronađete? Ili Vam je potrebno da u toku inspekcijskog nadzora inspektoru rada na uvid pokažete propisane evidencije koje su ažurne, izveštaj o lekarskom pregledu zaposlenog ili neki drugi dokument koji morate da čuvate u arhivi, a ne znate gde se nalazi potrebna dokumentacija.
Radom sa BZRPRO rešavate ovakve i slične probleme tako što pre svega štedite vreme u pronalaženju informacija u datotekama vašeg računara ili u gomili paprilogije koju posedujete. Baza podataka vam je uvek dostupna i kod vas na sigurnom mestu.  
Ulaganje u informacione tehnologije je jedan od načina da mala i srednja preduzeća postanu konkurentna na tržištu. Pošto se tržište softvera razvija, važno je pratiti najnovije trendove tako da možete koristiti tehnologiju kao stratešku prednost vašoj kompaniji. Tehnološka i funkcionalna poboljšanja u poslovnom softveru mogu imati veliki uticaj na poslovanje. Iz tog razloga Vam toplo preporučujemo ovaj alat.

Pravnim kućama sa licencom

Praćenje rokova sada nikad nije bilo jednostavnije. Lako unošenje podataka kao i njihova promena će skratiti vaše dragoceno vreme i usmeriti ga na rešavanje drugih problema. Imate dosta klijenata ali Vam je otežan rad zbog mnogo podataka ili dokumenata koje imate obavezu da čuvate. Želite da obavestite klijenta o isteku rokova a jednostavno nemate način da proverite taj podatak. Postoji mnogo situacija koje mogu dovesti do greške.
Uz BZRPRO pretraga informacija je svedena na svega par sekundi. Pretragu je moguće sprovesti po raznim parametrima i filterima.
Bilo da ste Pravno lice sa licencom za obavljanje stručnih poslova bezbednosti i zdravlja na radu ili pregled i proveru radne opreme i okoline ova aplikacija će vam olakšati rad i uštedi vreme i novac. 

Licima za bezbednost i zdravlje na radu

Zbog ogromne papirologije koju moraju da vode i čuvaju, stručna lica za bezbednost i zdravlje na radu ne obavljaju svoj posao na pravi način upravo zbog nedostatka vremena koji im je potreban za pripremu raznih propisanih obrazaca, evidencija, izveštaja itd. Generisanje zakonskih obrazaca je sada toliko jednostavno da ćete svoje dragoceno vreme usmeriti na drugie probleme.
     
Suština bavljenja poslovima bezbednosti i zdravlja na radu jeste rešavanje problema na samom izvoru opasnosti i štetnosti, tj. tamo gde postoji potencijalni rizik. Licima za bezbednost i zdravlje na radu je mesto u proizodnom pogonu fabrike ili radionici, na gradilištu, a ne u kancelariji zantrpan u papirima. 
Korišćenjem aplikacije, što je najbitnije, smanjujete vreme za pretragu podataka zato što veoma lako možete doći do tražene informacije i na taj način organizujete potrebne akcije (osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad, upućivanje zaposlenih na lekarski pregled, organizovanje pregleda i ispitivanje opreme i sredstava rada. itd.).
Sa svega par klika  BZRPRO Vam omogućava da generišete svih 14 obrazaca  Evidencije o bezbednosti i zdravlju na radu ili druga dokumenta, upute, izveštaje.
BZRPRO vam omogućava da upravljate podacima putem implementacije softverskog rešenja koje se može primeniti i na druge sektore u vašoj organizaciji poslovanja poput HR menadžmenta.
 

bzrPRO je web aplikacija namenjena svim poslodavcima bez obzira na veličinu i organizaciju. bzrPRO je alat koji će Vam uštedeti vreme i novac

Slika 4: Prikaz podataka o firmi
bzrpro04.jpg
BZRPRO ispunjava industrijske zahteve za upravljanje podacima vezanih za ljudske resurse, bezbednost i zdravljem na radu i mnoge druge zahteve i funkcije. Jedna od osnovnih karakteristika aplikacije je njegova feksibilnost i mogućnost nadograđivanja prema zahtevu korisnika kao i planiranje finansijskih resursa. Prema tome vaši podaci o opremi, isptivanjima, obukama se lako mogu pratiti jer se zajedno spajaju u jednoj bazi podataka.
Proaktivni pristup u upravljanju bezbednošću pomaže kompanijama u sprečavanju ili smanjenju nepredviđenih događaja. Zbog dragocenog vremena koji se gubi prilikom potražnje dokumentacije zasnovanim na papiru i tabelama, kompanije sve više prepoznaju da je potrebno standardizovati i centralizovati kontrolu podataka o bezbednosti i zdravlju na radu. Proces kojim se podaci prikupljaju i izveštavaju su od suštinskog značaja za uspeh bilo kog segmenta poslovanja. Zato BZRPRO pruža jednostavan i fleksibilan okvir za postizanje ovoga, bilo da ste lice za bezbednost i zdravlje na radu ili kompanija – pravno lice za pružanje usluga iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.
Otarasite se Excel tabela i papira. Upravljanje bezbednošću i zdravljem na radu na korporativnom,  ili operativnom nivou nikada nije bilo lakše zahvaljujući ovoj aplikaciji.

Dokumentovanje, organizovanje, vrednovanje – sa bzrPRO mnogo efekasnije i jednostavnije!

Planirano je da se aplikacija razvija dalje. Tokom daljeg razvoja aplikacije, korisnici mogu da očekuju niz drugih inovativnih rešenja koje će svakako olakšati upravljanje poslovima bezbednosti i zdravlja na radu. Sve što je navedeno i sve što aplikacija može da uradi predstavljaju samo početak. 
 
David Tomović, bzrPRO tim
Pronađite firmu prema sledećim kriterijumima