Najavljujemo: Kurseve za LEAD Auditore

Najavljujemo: Kurseve za LEAD Auditore

 Obuke za vodeće (eksterne) proveravače je dobrovoljni kurs za sertifikaciju dizajniran za profesionalce ili pojedince sa odgovarajućim iskustvom za sticanje sertifikata za vodećeg proveravača. Kurs za obuku vodećih (eksternih) proveravača pomaže budućim proveravačima da razumeju zahteve međunarodnih standarda i da se osposobe da izvrše proveru prve strane (interna provera), proveru druge strane (provera dobavljača) i proveru nezavisne organizacije (eksterna provera).

Trajanje ovog kursa je četiri dana. Nakon četiri dana obuke i dobijanja sertifikata, bićete kvalifikovani da vodite provere. Postići ćete veštine potrebne za izradu plana provere, sprovođenje provere, izveštavanje i praćenje nalaza provere sistema menadžmenta.

Kursevi za vodeće (eksterne) proveravače pružaju priliku pojedincima da se bolje pozicioniraju u različite vrste industrija, jer Vam ovi kursevi olakšavaju da pomognete organizaciji da kontinuirano pruža proizvode/usluge koji u potpunosti ispunjavaju očekivanja i zahteve korisnika i zahteve zakonske regulative.

Kursevi za vodeće (eksterne) proveravače koje pružamo su akreditovani prema standardu ISO 17024 (Ocenjivanje usaglašenosti – Opšti zahtevi za tela koja obavljaju sertifikaciju osoblja) od strane američkog akreditacionog tela IAS – International Accreditation Service (www.iasonline.org) koje je član i potpisnik IAF – International Accreditation Forum (www.iaf.nu) sporazuma o međunarodnom priznavanju.

Planirani datumi izvođenja obuke su:

              • 24-25.09.2021 (Osnove i impementacija ISO 9001 i ISO 14001),

              • 01-02.10.2021 (Osnove i impementacija ISO 45001),

              • 08.10.2021 (Obuka za internog proveravača),

              • 09.10.2021 (Obuka za vodećeg/eksternog/Lead auditora).

Za dodatno informisanje o prijavi, detaljnom sadržaju i sertifikatima obuke, kao i za kreiranje i prilagođavanje naše ponude Vašim potrebama – stojimo Vam na raspolaganju putem e-maila info@gcerti.rs ili putem kontakt telefona 064/160-80-20.

Pronađite firmu prema sledećim kriterijumima