BEZBEDNOST U KANCELARIJI: POZNAVANJE ZAŠTITE OD POŽARA VAM MOŽE SPASITI ŽIVOT

BEZBEDNOST U KANCELARIJI: POZNAVANJE ZAŠTITE OD POŽARA VAM MOŽE SPASITI ŽIVOT

Većina ljudi smatra da rad u kancelariji ne može biti toliko opasan kao i rad na terenu, ali to je samo zato što nisu bili suočeni sa opasnim situacijama na poslu. Zaštita od požara je važan faktor u svim strukturama, ali kada se u obzir uzmu događaji sa fatalnim posledicama, rad u kancelarijskom okruženju značajno odskače. Šta je sve potrebno da bi zaštita od požara bila na zadovoljavajućem nivou?

Šta to ne znate o zaštiti od požara?

Koliko ljudi u vašoj kancelariji zna gde se nalazi protivpožarni aparat i gde su mesta okupljanja u slučaju požara? Da li postoji određena osoba koja će u toj situaciji sprovesti ljude do mesta okupljanja? Ili svako brine o sebi? Sve u svemu, dobro uigran i uvežban plan reagovanja u slučaju požara može sprečiti nastanak haosa. Plan reagovanja u slučaju požara treba da obuhvati sledeće:

 

Saznajte gde su locirani protivpožarni aparati

Požar može započeti bilo gde, zbog toga je važno da svi zaposleni znaju gde se protivpožarni aparati nalaze. To naravno nije dovoljno, jer je neophodno znati i kako se rukuje njima. Većina protivpožarnih aparata funkcioniše tako što se izvuče osigurač, usmeri crevo i pritisne ručica, a zatim crevo usmerava kako bi se ugasio požar.

 

Jasno definišite puteve evakuacije

Ukoliko se oglasi požarni alarm, pratite proceduru i mirno, bez panike se krećite putevima evakuacije ka mestu okupljanja. Uvek koristite stepenište i izbegavajte liftove i uvek se držite plana evakuacije.

 

Izaberite kolegu

Na putu ka mestu okupljanja se setite gde je vaš kolega. Svako bi na poslu trebalo da bude odgovoran za svog kolegu kako bi se na mestu okupljanja izvršilo prebrojavanje. Da li je vaš kolega došao na posao, da li je bio u kancelariji? Razmislite gde se nalazi i pogledajte da li je u blizini kako bi se izvršilo prebrojavanje.

 

Nađite se na mestu okupljanja

Svi zaposleni treba da dobiju instrukcije o tome gde se mesto okupljanja nalazi i kako da dođu do njega. Ono mora biti na bezbednoj udaljenosti od objekta. A na tom mestu se omogućava da svi zaposleni dobiju informaciju o tome da li je bezbedno vratiti se u objekat. U ovom slučaju se prisustvo uzima u obzir, uključujući i mogućnost nestalih osoba, tako da je veoma važno prijaviti se i biti prebrojan.

 

Vežbajte evakuaciju

Važno je redovno održavati vežbe evakuacije, jednom ili dva puta godišnje, kako bi u potpunosti osigurali da su svi zaposleni u kancelarijama svesni potencijalne opasnosti i spremni da reaguju na pravi način. Iako se požar nije nikada dogodio, vežbe evakuacije su odličan način da zaposlene u kancelariji održite spremnim za ovakve događaje.

 

Radite na prevenciji

Budite sigurni da su vaši uređaji i instalacije bezbedni za upotrebu, da nisu oštećeni i da se redovno održavaju i servisiraju, jer prevencija je najbitnija.

Nemojte se opeći

Ukoliko se nađete u objektu tokom požara, ostanite nisko i ispod linije dima ukoliko je moguće. Zatvorite sva vrata i prozore koji mogu da podstaknu širenje požara i dima. Ovo može da spreči širenje požara na druge prostorije. Budite blizu aparata za gašenje požara ukoliko je moguće i stavite komad odeće preko usta (po mogućstvu vlažan) kako bi ste napravili filter za disanje. Ostanite pribrani i ne paničite. I postupajte po planu evakuacije krećući se do mesta okupljanja.

Ukoliko niste sigurni o planu evakuacije na svom poslu ili bilo gde da se nalazite, ne stidite se da pitate, jer to vam može spasiti život.

Pronađite firmu prema sledećim kriterijumima