Oglasi za posao

Diplomirani elektroinženjer zaštite od požara

Zaštita od požara
Datum početka
07.02.2021.
Datum isteka
20.02.2021.
Firma: Macchina Security d.o.o.
Mesto: Beograd
Web sajt: Posetite sajt
Opis:Vaši zadaci su:

*izrada projektno tehničke dokumentacije

*projektovanje sistema zaštite od požara

*iskustvo u radu sa protiv-požarnim sistemima

*organizacija izvođenja projektnih radova – instalacija

*rukođenje održavanje sistema dojave požar

*obilazak objekata i lokacija koje su predmet izrade projekta ili dokumentacije iz dela projektovanja

*nadzor nad projektima koji su u toku

*koordinacija i rukovođenje projektnim timom

*kontrola rezultata rada, izvršavanja i budžeta projekta


Uslovi koje morate ispuniti:

*visoka ili viša stručna sprema tehničkog smera

*stručni ispit iz oblasti ZOP

*licenca 353 Inženjerska komora Srbije

*licenca 453 Inženjerska komora Srbije

*projektantsku licencu MUP-a za izradu glavnog projekta zaštite od požara ili projekata posebnih sistema

*licenca B1-izrada projekta stabilnih sistema za gašenje požara i izvođenje ovih sistem;

*licenca B2-izrada projekta stabilnih sistema za dojavu požara i izvođenje ovih sistema;

*odlično znanje rada na računaru (MS Office i AutoCAD)

*vozačka dozvola “B” kategorije – aktivan vozač

*da imate minimum 2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima projektovanja i/ili izvođenja

*znanje engleskog jezika
Pronađite firmu prema sledećim kriterijumima