Oglasi za posao

Medicinski tehničar - referent za bezbednost i zdravlje na radu

Bezbednost i zdravlje na radu
Datum početka
20.02.2021.
Datum isteka
06.03.2021.
Firma: Techmedia d.o.o.
Mesto: Beograd
Web sajt: Posetite sajt
Opis:Opis posla

*Kompletna organizacija i podrška zaposlenima vezano za PCR testiranje i pribavljanje rezultata, uključujući i uzimanje uzoraka kada i ukoliko to okolnosti dozvoljavaju

*Administrativna podrška eksternoj licenciranoj agenciji u domenu bezbednosti i zdravlja na radu

*Praćenje evidencije povreda na radu;

*Saradnja sa nadležnim organima i tehničkim licima u vezi sa aktivnostima vezanim za zaštitu od požara i zaštitu životne sredine, lične zaštite na radu i primene mera BZR zaposlenih, a na osnovu instrukcija dobijenih od strane nadležnih u licenciranoj agenciji

*Svakodnevno praćenje i kontrolisanje primene mera za bezbednost i zdravlje zaposlenih na radu;

*Sprovođenje i osposobljavanje zaposlenih za bezbedan rad;

*Saradnja i koordinacija sa službom medicine rada po svim pitanjima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu


Potrebne kvalifikacije:

*Minimum IV stepen stručne spreme

*Poznavanje rada na računaru – MS Office

*Dobro poznavanje engleskog jezika - konverzacijski nivo

*Dobre komunikacijske veštine, ljubaznost i posvećenost u radu


Napomena:

*Nije potrebna licenca za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu jer za pomenute delatnosti pred zakonom nadležna eksterna licencirana agencija
Pronađite firmu prema sledećim kriterijumima