Oglasi za posao

Stručni saradnik za bezbenost na radu i protivpožarnu zaštitu

HSE
Datum početka
22.02.2021.
Datum isteka
09.03.2021.
Firma: Intereuropa a.d.
Mesto: Beograd
Web sajt: Posetite sajt
Opis:Uslovi:

*Univerzitetsko obrazovanje (iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, tehničko-tehnoloških nauka)

*Minimum 3 godina radnog iskustva u oblasti rada

*Položen stručni ispit za obavljanje poslova iz BZnR i zaštite od požara

*Odlično poznavanje i redovno praćenje zakonske regulative iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, kao i procedura u slučaju povreda na radu

*Vozačka dozvola B kategorije-aktivan vozač


Poslovi radnog mesta:

*Obavlja poslove stručnog lica za BZR u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu

*Učestvuje u izradi opštih i pojedinačne akata iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

*Učestvuje u opremanju i uređivanju radnih mesta u cilju obezbeđivanja bezbednih i zdravih uslova za rad i predlaže mere za poboljšanje uslova rada

*Izdaje izveštaj o povredi na radu i obaveštava Inspekciju rada i Policiju o svakoj povredi na radu zbog koje je zaposleni sprečen da radi duže od tri radna dana

*Organizuje preventivne i periodične preglede i ispitivanje uslova radne okoline, prati rokove i organizuje prethodne i periodične lekarske preglede zaposlenih u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu

*Obavlja poslove stručnog lica za Zaštitu od požara u skladu sa Zakonom o Zaštiti od požara

*Neposredno sprovodi preventivne mere zaštite od požara i učestvuje u izradi opštih I pojedinačnih akata iz oblasti Zaštite od požara (Pravila zaštite od požara u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara, evakuacione karte (planove evakuacije ) i vrši proračune brzine evakuacije i proračunava maksimalan broj lica koja mogu da borave u objektima Banke, Izrađuje Program osnovne obuke zaposlenih iz oblasti ZOP-a i sva druga dokumenta definisana Zakonom)

*Vodi evidencije o ispitivanjima električnih i gromobranskih instalacija

*Sarađuje sa nadležnim inspekcijskim organima iz oblasti zaštite od požara, bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite životne sredine i vanrednih situacija i obaveštava Rukovodioca odeljenja o svim rešenjima dobijenim od strane navedeni inspekcija

*Predlaže Rukovodiocu odeljenja mere za smanjenje rizika i povećanje nivoa zaštite od požara, bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite životne sredine i postupaka u vanrednim situacijama

*Vrši kontrolne preglede objekata i tom prilikom utvrđuje primenjenost mera bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara, zaštite životne sredine i postupaka u vanrednim situacijama

*Obavlja obuke iz oblasti zaštite od požara, bezbednosti i zdravlja na radu i postupaka u vanrednim situacijama u skladu sa zakonskim propisima iz ovih oblasti
Pronađite firmu prema sledećim kriterijumima