Oglasi za posao

Rudarski inženjer – stručni saradnik za bezbednost i zdravlje na radu i zaštitu od požara

HSE
Datum početka
29.04.2021.
Datum isteka
14.05.2021.
Firma: Tehpro
Mesto: Beograd
Web sajt: Posetite sajt
Opis:Opis posla:

*Obavlja stručne poslove u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

*Obavlja stručne poslove u oblasti zaštite od požara

*Organizuje aktivnosti i upravlja timom za stručne poslove u oblasti bzr i zop

*Organizuje rad i koordinira poslove članova tima stručnih lica

*Kontroliše ispunjenje ugovornih obaveza prema klijentima

*Unapređuje aktivnosti i rad stručnih lica u okviru tima

*Podstiče unapređenje kvaliteta pružanja usluga iz navedenih oblasti

*Učestvuje u edukaciji i usavršavanju članova stručnog tima

*Učestvuje u realizaciji stručnih poslova

*Izrađuje neophodnu dokumentaciju

*Obavlja stručne poslove na lokaciji

*Naručioca (rudnik, kamenolom), na teritoriji Srbije

*Analizira rad tima i izrađuje nedeljne i mesečne izveštaje o radu tima stručnih lica

*Prati finansijske efekte rada tima stručnih lica i izrađuje planove razvoja i unapređenja rada

*Odgovara za svoj rad Izvršnom direktoru


Kvalifikacije:

*Dipl. inž. rudarstva

*Minimum 3 godine iskustva u rukovođenju

*Iskustvo u obavljanju poslova u oblastima bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite od požara

*Uverenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu

*Uverenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova zaštite od požara

*Napredni nivo znanja rada na računaru

*Napredni nivo korišćenja Microsoft Office paketa (Word, Excel)

*Vozačka dozvola B kategorije

*Odlično znanje engleskog jezika
Pronađite firmu prema sledećim kriterijumima