Fizičko tehnička zaštita

Uredba o posebnim merama zaštite tajnih podataka u informaciono-telekomunikacionim sistemima
Kategorija: Fizičko tehnička zaštita
Format: pdf
Veličina: 96.22 KB
Download
Uredba o posebnim merama nadzora nad postupanjem sa tajnim podacima
Kategorija: Fizičko tehnička zaštita
Format: pdf
Veličina: 53.25 KB
Download
Uredba o posebnim merama fizičko tehničke zaštite tajnih podataka
Kategorija: Fizičko tehnička zaštita
Format: pdf
Veličina: 191.02 KB
Download
Zakon o tajnosti podataka
Kategorija: Fizičko tehnička zaštita
Format: pdf
Veličina: 344.18 KB
Download
Pronađite firmu prema sledećim kriterijumima